Місія та цінності

Місія

Збереження здоров'я нації шляхом впровадження діагностики Point of Care.

Цілі та задачі

Бути надійним та авторитетним партнером, забезпечуючи фахівців галузі охорони здоров'я та споживачів високочутливими, специфічними, простими у використанні засобами експрес-діагностики і пропонуючи продукцію та послуги найвищої якості.
Для співробітників бути соціально відповідальним роботодавцем, послідовно покращуючи умови праці, надаючи можливості для особистого та професійного зростання.
Працюючи над досягненням цієї мети, ТОВ «Фармаско» прагне зберегти та закріпити свої позиції у якості провідної компанії, що працює на ринку швидких тестів в Україні, а також інших інноваційних ринках.

Цінності

Співробітники – Головна цінність Компанії – це люди, що довірили компанії свою кар"єру. Основою політики компанії відносно співробітників є прагнення надати всі умови для повної реалізації їх здібностей, професійних навиків, а також забезпечити гідну винагороду результатів їх праці.

ТОВ «Фармаско» – єдина команда. Успіх окремо взятого співробітника – складова успіху і процвітання всієї Компанії в цілому.

Пошана до людини – це пошана думок інших і терпиме відношення до будь-яких відмінностей між нами, відкрите і доброзичливе обговорення проблем, сумісне рішення задач.

Професіоналізм – це глибоке знання своєї спеціальності, відповідальне і добросовісне відношення до обов"язків, якісне і своєчасне виконання поставлених завдань, вдосконалення професійного рівня.

Постійний розвиток і навчання – це безперервний рух вперед, створення умов для розвитку талантів і здібностей наших співробітників.

Співпраця – це відкрита взаємодія з партнерами і державними органами, злагоджена робота єдиної команди, в якій кожен відповідає за загальний результат – успіх Фармаско!

Ефективність – це досягнення максимальних результатів за умови оптимального використання людських, природних і фінансових ресурсів.

Новаторство – це постійний пошук і впровадження нових для України продуктів і послуг, пошук найбільш ефективних рішень у сфері управління Фармаско.

Спадкоємність – це дбайливе відношення до традицій Фармаско, завдяки яким нам вдалося досягти успіху

ЛАБОРАТОРІЯ В КИШЕНІ