Кардіологічні тести

  • Диференційна діагностика гострого інфаркту міокарда (ГІМ) та нестабільної стенокардії
  • Швидкий відбір пацієнтів з гострим коронарним синдромом для вибору оптимальної тактики ведення
  • Встановлення попереднього діагнозу ГІМ біля ліжка хворого

ЛАБОРАТОРІЯ В КИШЕНІ