search
Тест для виявлення HBsAg вірусу гепатиту В, антитіл до вірусу гепатиту С і ВІЛ 1 та 2 типів CITO TEST® HBsAg/HCV/HIV ComboТест-система для виявлення HBsAg вірусу гепатиту В, антитіл до вірусу гепатиту С і ВІЛ 1 та 2 типів (цільна кров, сироватка, плазма) 

Тест-система CITO TEST® HBsAg/HCV/HIV Combo для виявлення HBsAg вірусу гепатиту В, антитіл до вірусу гепатиту С і ВІЛ 1 та 2 типів є швидким імунохроматографічним тестом для якісного виявлення поверхневих антигенів вірусу гепатиту В (HBsAg), антитіл до вірусу гепатиту С і антитіл до ВІЛ 1-го та 2-го типів в цільній крові, сироватці чи плазмі.

Вірусний гепатит

є системним захворюванням з переважним ураженням печінки. У більшості випадків гострий вірусний гепатит викликається вірусами гепатиту А, гепатиту В (HBV) або гепатиту C. Комплексний антиген, виявлений на поверхні вірусу гепатиту В, називається HBsAg. Раніше його також називали австралійським антигеном або Au-антигеном. Наявність HBsAg в цільної крові, сироватці та плазмі вказує на активність гепатиту В, хронічного чи гострого. При типовому перебігу гепатиту В HBsAg можна виявити за 2-4 тижні до того, як рівень AЛT (аланінамінотрасферази) починає відхилятися від норми і за 3-5 тижнів до того, як починають розвиватися симптоми і жовтяниця. Поверхневий антиген HBsAg має чотири основних підвиди: adw, ayw, adr і ayr. Завдяки різноманітності антигенних детермінант існує 10 основних серотипів вірусу гепатиту В. Вірус гепатиту С є оболонкових вірусом малих розмірів, генетичний матеріал якого представлений однонитковою РНК позитивної полярності. Звичайним методом не вдається виділити цей вірус в клітинній культурі або при електронній мікроскопії. Клонування вірусного генома дозволило розробити серологічні тести, в яких використовуються рекомбінантні антігени. У порівнянні з першим поколінням ІФА тестів на HCV, в яких використовується один тип рекомбінантних антигенів, в нових серологічних тестах з метою уникнення неспецифічної перехресної реактивності і для підвищення чутливості антитіл до HCV, використовуються кілька типів антигенів у вигляді рекомбінантного білка та/або синтетичних пептидів.

ВІЛ

Причиною захворювання на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) є вірус імунодефіциту людини (ВІЛ). Віріон зовні оточений ліпідною оболонкою, яка походить від клітинної мембрани клітини-хазяїна і пронизана власними білками вірусу. Кожен вірус має дві копії позитивно зарядженої РНК. ВІЛ 1 типу був виділений у хворих на СНІД та у хворих зі СНІД-асоційованими захворюваннями, а також у здорових людей з високим потенційним ризиком розвитку СНІДу. ВІЛ 2 типу був виділений у хворих на СНІД із Західної Африки, а також у серопозитивних пацієнтів з асимптомним плином захворювання. ВІЛ 1- го та 2-го типів викликають імунну відповідь в організмі людини. Визначення антитіл до ВІЛ у сироватці, плазмі та цільній крові є найбільш ефективним і поширеним способом для того, щоб визначити, чи контактувала людина з ВІЛ, а також для скринінгу крові на наявність ВІЛ. Незважаючи на відмінності біологічного характеру, серологічну активність і геномну структуру, ВІЛ як 1-го, так і 2-го типу проявляють антигенну перехресну реактівность. Більшість ВІЛ-2 позитивних зразків крові будуть позитивними при використанні тестів на ВІЛ 1-го типу.

CITO  TEST® HBsAg/HCV/HIV Combo

HBsAg: в тесті задіяна комбінація моноклональних та поліклональних антитіл для вибіркового виявлення підвищених рівнів HBsAg в зразку цільної крові, сироватки або плазми. HCV: у тесті використовується кон'югат колоїдного золота і рекомбінантних протеїнів вірусу для вибіркового виявлення антитіл до вірусу гепатиту С в цільній крові, сироватці чи плазмі. Використовуються рекомбінантні протеїни вірусу, кодовані генами як структурних (нуклеокапсидних), так і неструктурних протеїнів. HIV: у тесті використовуються латексний кон'югат і рекомбінантні білки ВІЛ для селективного визначення антитіл до ВІЛ 1-го та 2-го типів в цільній крові, сироватці та плазмі.


Перехресна реактивність

Тест для виявлення HBsAg вірусу гепатиту В (цільна кров, сироватка, плазма) був протестований зразками, позитивними на HAMA, RF, HAV, сифіліс, HIV, H. Pylori, MONO, CMV, Rubella, HCV, HEV і TOXO. Результати тестування не показали перехресної реактивності. Тест для виявлення вірусу гепатиту С (цільна кров, сироватка, плазма) був протестований зразками, позитивними на HAMA, RF, HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb, сифіліс, HIV, H. Pylori, MONO, CMV, Rubella і TOXO. Результати тестування не показали перехресної реактивності. Тест для виявлення ВІЛ 1 та 2 типів (цільна кров, сироватка, плазма) був протестований зразками, позитивними на HAMA, RF, HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb, HCV, сифіліс, H. Pylori, MONO, CMV, Rubella і TOXO. Результати тестування не показали перехресної реактивності.


За більш детальною інформацією стосовно CITO TEST® HBsAg/HVC/HIV Combo звертайтесь у медичну компанію Фармаско за телефонами +38 (044) 537-08-04, +38 (067) 500-82-74

Як застосувати? (процедура тестування)

arrow-up
ТЕСТ ЗРАЗКІВ СИРОВАТКИ ТА ПЛАЗМИ 1

Внесіть 1 краплю сироватки або плазми в лунку для зразка (S) на касеті, додайте 4 краплі буфера

ТЕСТ ЗРАЗКІВ ЦІЛЬНОЇ ВЕНОЗНОЇ КРОВІ 2

Внесіть 2 краплі цільної венозної крові в лунку для зразка (S) на касеті, додайте 4 краплі буфера

ТЕСТ ЗРАЗКІВ ЦІЛЬНОЇ КРОВІ З ПАЛЬЦЯ 3

Внесіть приблизно 50 µL (мкл) зразка цільної крові з пальця в лунку (S) на касеті, додайте 4 краплі буферу

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 4

Облік результату проведіть через 15 хвилин. Не беріть до уваги результат після 30 хвилин.

Реклама медичного виробу. Не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу обов’язково проконсультуйтесь з лікарем.
Інформаційні матеріали

Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я