search
Тест для виявлення HBsAg вірусу гепатиту В, антитіл до вірусу гепатиту С, ВІЛ 1 та 2 типів, збудника сифілісу СІТО TEST® HBsAg/HCV/HIV/Syphilis ComboТест-система для виявлення HBsAg вірусу гепатиту В, антитіл до вірусу гепатиту С, ВІЛ 1 та 2 типів, збудника сифілісу (цільна кров, сироватка, плазма)

Тест-система СІТО TEST® HBsAg/HCV/HIV/Syphilis Combo для виявлення HBsAg вірусу гелатиту В і антитіл до вірусу гепатиту С, ВІЛ 1 та 2 типів, збудника сифілісу (цільна кров, сироватка, плазма) є швидким імунохроматографічним тестом для якісного визначення поверхневих антигенів вірусу гепатиту В (HBsAg), антитіл до вірусу гепатиту С, антитіл до ВІЛ 1-го та 2-го типів та антитіл (lgG і lgM) до Тrероnema Pallidum (ТР) в цільній крові, сироватці чи плазмі.

Вірусний гепатит

є системним захворюванням з переважним ураженням печінки. У більшості випадків гострий вірусний гепатит викликається вірусами гепатиту А, гепатиту В (HBV) або гепатиту C. Комплексний антиген, виявлений на поверхні вірусу гепатиту В, називається HBsAg. Раніше його також називали австралійським антигеном або Au-антигеном. Наявність HBsAg в цільної крові, сироватці та плазмі вказує на активність гепатиту В, хронічного чи гострого. При типовому перебігу гепатиту В HBsAg можна виявити за 2-4 тижні до того, як рівень AЛT (аланінамінотрасферази) починає відхилятися від норми і за 3-5 тижнів до того, як починають розвиватися симптоми і жовтяниця. Поверхневий антиген HBsAg має чотири основних підвиди: adw, ayw, adr і ayr. Завдяки різноманітності антигенних детермінант існує 10 основних серотипів вірусу гепатиту В. Вірус гепатиту С є оболонкових вірусом малих розмірів, генетичний матеріал якого представлений однонитковою РНК позитивної полярності. Звичайним методом не вдається виділити цей вірус в клітинній культурі або при електронній мікроскопії. Клонування вірусного генома дозволило розробити серологічні тести, в яких використовуються рекомбінантні антігени. У порівнянні з першим поколінням ІФА тестів на HCV, в яких використовується один тип рекомбінантних антигенів, в нових серологічних тестах з метою уникнення неспецифічної перехресної реактивності і для підвищення чутливості антитіл до HCV, використовуються кілька типів антигенів у вигляді рекомбінантного білка та/або синтетичних пептидів.

ВІЛ

Причиною захворювання на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) є вірус імунодефіциту людини (ВІЛ). Віріон зовні оточений ліпідною оболонкою, яка походить від клітинної мембрани клітини-хазяїна і пронизана власними білками вірусу. Кожен вірус має дві копії позитивно зарядженої РНК. ВІЛ 1 типу був виділений у хворих на СНІД та у хворих зі СНІД-асоційованими захворюваннями, а також у здорових людей з високим потенційним ризиком розвитку СНІДу. ВІЛ 2 типу був виділений у хворих на СНІД із Західної Африки, а також у серопозитивних пацієнтів з асимптомним плином захворювання. ВІЛ 1- го та 2-го типів викликають імунну відповідь в організмі людини. Визначення антитіл до ВІЛ у сироватці, плазмі та цільній крові є найбільш ефективним і поширеним способом для того, щоб визначити, чи контактувала людина з ВІЛ, а також для скринінгу крові на наявність ВІЛ. Незважаючи на відмінності біологічного характеру, серологічну активність і геномну структуру, ВІЛ як 1-го, так і 2-го типу проявляють антигенну перехресну реактівность. Більшість ВІЛ-2 позитивних зразків крові будуть позитивними при використанні тестів на ВІЛ 1-го типу.

Тгероnеmа Pallidum (ТР)

є збудником венеричної хвороби сифіліс. ТР являє собою спірохету, яка має зовнішню оболонку і цитоплазматичну мембрану. Даних про ТР досить мало в порівнянні з іншими патогенними мікроорганізмами. Згідно з даними Центру з контролю Захворювань (ЦКЗ), починаючи з 1985 р. кількість захворювань на сифіліс значно зросло". Основними факторами, що вплинули на зростання захворюваності, є епідемія вживання крека (кокаїн) та висока поширеність проституції серед наркоманов. Під час одного дослідження був встановлений суттєвий епідеміологічний зв'язок між зараженням і передачею вірусу ВІЛ і сифіліса. Характерними для сифілісу є стадійність клінічного розвитку хвороби і довгі періоди латентної асимптоматичної інфекції. Первинний сифіліс визначається наявністю шанкру в місці інокуляції. Антитіла до ТР можуть бути визначені вже на 4-7 день після появи шанкру.

СІТО TEST® HBsAg/HCV/HIV/Syphilis Combo

HBsAg: в тесті задіяна комбінація моноклональних та поліклональних антитіл для вибіркового виявлення підвищених рівнів HBsAg в зразку цільної крові, сироватки або плазми. HCV: у тесті використовується кон'югат колоїдного золота і рекомбінантних протеїнів вірусу для вибіркового виявлення антитіл до вірусу гепатиту С в цільній крові, сироватці чи плазмі. Використовуються рекомбінантні протеїни вірусу, кодовані генами як структурних (нуклеокапсидних), так і неструктурних протеїнів. HIV: у тесті використовуються латексний кон'югат і рекомбінантні білки ВІЛ для селективного визначення антитіл до ВІЛ 1-го та 2-го типів в цільній крові, сироватці та плазмі. ТР: у тесті використовується комбінація двох типів антигенів ТР: антигенів, покритих фарбованими частинками і антигенів, іммобілізованих на мембрані, для якісного та вибіркового виявлення антитіл до ТР (lgG і lgM) в цільній крові, сироватці та плазмі.


Перехресна реактивність

Тест для виявлення HBsAg вірусу гепатиту В (цільна кров, сироватка, плазма) був протестований зразками, позитивними на НАМА, ревматоїдний фактор, HAV, сифіліс, HIV, Н. РуІогі, MONO, CMV, Rubella, HCV, HEV і ТОХО. Результати тестування не показали перехресної реактивності. Тест для виявлення вірусу гепатиту С (цільна кров, сироватка, плазма) був протестований зразками, позитивними на НАМА, RF, HBsAg, HBsAb, HBeAg, НВеАЬ, НВсАЬ, сифіліс, HIV, Н. РуІогі, MONO, CMV, Rubella і ТОХО. Результати тестування не показали перехресної реактивності. Тест для виявлення ВІЛ 1-го та 2-го типів (цільна кров, сироватка, плазма) був протестований зразками, позитивними на НАМА, RF, HBsAg, HBsAb, HBeAg, НВеАЬ, НВсАЬ, HCV, сифіліс, Н. РуІогі, MONO, CMV, Rubella і ТОХО. Результати тестування не показали перехресної реактивності. Тест для діагностики сифілісу (цільна кров, сироватка, плазма) був протестований зразками, позитивними на НАМА, RF, HBsAg, HBsAb, HBeAg, НВеАb, НВсАb, HCV, HIV, Н. РуІогі, MONO, CMV, Rubella и ТОХО. Результати тестування не показали перехресної реактивності.


Інтерференція

У зразки, негативні і позитивні на HBsAg, антитіла до вірусу гепатиту С, ВІЛ і ТP були додані потенційно інтерферуючі речовини.

Ацетамінофен: 20 mg/dl (мг/дл)

Кофеїн: 20 mg/dl (мг/дл)

Ацетилсаліцилова к-та: 20 mg/dl (мг/дл)

Альбумін: 2 g/dl (г/дл)

Гентизінова к-та: 20 mg/dl (мг/дл)

Креатинін: 200 mg/dl (мг/дл) Аскорбінова к-та: 2 g/dl (г/дл)

Гемоглобін: 1,1 mg/dl (мг/дл)

Білірубін: 1 g/dl /дл)

Щавлева к-та: 600 mg/dl (мг/дл)

Жодна з речовин в указаних концентраціях не вплинула на результати тестування.


За більш детальною інформацією стосовно комбінованого тесту СІТО TEST® HBsAg/HCV/HIV/Syphilis Combo звертайтесь у медичну компанію Фармаско за телефонами +38 (044) 537-08-04, +38 (067) 500-82-74

Як застосувати? (процедура тестування)

arrow-up
ТЕСТ ЗРАЗКІВ СИРОВАТКИ/ПЛАЗМИ або ЦІЛЬНОЇ КРОВІ 1

Внесіть 2 краплі сироватки або плазми в кожну лунку для зразка (S) на касеті та додайте 1 краплю буфера АБО внесіть 3 краплі цільної крові в кожну лунку для зразка (S) на касеті та додайте 2 краплі буфера

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 2

Облік результату проведіть через 10 хвилин. Не беріть до уваги результат після 20 хвилин.

Реклама медичного виробу. Не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу обов’язково проконсультуйтесь з лікарем.
Інформаційні матеріали

Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я